Online Boekhouden

Verbeter het inzicht in uw bedrijf

Administratie: een noodzakelijk kwaad of een gereedschap?
Hoe belangrijk is de administratie in uw bedrijf? Wat doet u er mee? Is het een noodzakelijk kwaad? Levert u één keer per jaar de cijfers in bij uw accountant, om dan pas te weten hoe uw bedrijf heeft gepresteerd de afgelopen periode?
Of wilt u uw administratie gebruiken om bijvoorbeeld maandelijks te weten hoe u er voor staat, zodat u op een gezonde financiële basis beslissingen kunt nemen?

Voordelig boekhouden

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf verwerken hun financiële administratie met behulp van een boekhoudpakket wat geïnstalleerd is op hun eigen computer. Elk jaar dient het pakket te worden vernieuwd en elke week dient er een back-up te worden gemaakt. Jaarlijks dient er een bedrag voor de licentie en/of voor het onderhoud te worden voldaan. Vaak zien we dat de mogelijkheden van het pakket maar voor een gedeelte worden benut; het pure vastleggen is de reden waarom ondernemers het pakket aankopen.

Daarnaast dient het administratiekantoor en/of de accountant later de cijfers nog weer over te zetten op hun pakketten en dan pas gaan zij aan de slag met de cijfers over het boekjaar. Vaak is dat pas op het moment dat het betreffende boekjaar is afgelopen. Maar zelden worden er door de ondernemer zelf tussentijdse rapporten uitgedraaid, daar vaak de afschrijvingen en de maandelijkse loon-journaalposten niet zijn verwerkt en dus de tussentijdse verslagen nooit up to date zijn.

Flexibel boekhouden

Via Net-Account kunt u zelf uw boekhouding bijhouden en te allen tijde uitdraaien maken die up to date zijn. Dit omdat uw boekhouding direct wordt gecontroleerd en u wordt gewezen op posten die vragen oproepen of op posten die nog niet of niet juist zijn verwerkt. Daarnaast is het programma 24 uur per dag beschikbaar en kunt u vanaf elke plaats, mits u verbinding heeft met internet, inloggen in uw administratie.

Zorgeloos boekhouden

U voert uw boekhouding via internet. Na het inloggen in een streng beveiligde omgeving werkt u in uw eigen boekhouding alsof het programma op uw eigen computer staat. U verwerkt zelf uw administratie en desgewenst controleert Net- Account maandelijks of alle aanvullende journaalposten ook zijn verwerkt. Net-Account kan bij uw administratie komen doch verwerkt alleen die posten waarvoor u toestemming heeft verleend (bijvoorbeeld: maandelijkse afschrijvingen of de maandelijkse brutoloonberekeningen).

Indien geboekte posten bij ons vragen oproepen, geven wij dat meteen door. Blijkt bijvoorbeeld dat de post kruisposten niet in evenwicht is dan hoort u dat van ons. Zien wij dat u achterstand heeft met het verwerken, dan attenderen wij u daarop.

De mogelijkheden

Met het pakket is het mogelijk om dagafschriften van uw bank automatisch te laten verwerken. Ook is het mogelijk van een vaste leverancier inkoop facturen automatisch te laten verwerken. Op basis van de ingevoerde gegevens kunt u te allen tijde diversen rapporten uitdraaien. Het maakt niet uit waar u zich op dat moment bevindt, thuis, op de zaak of op vakantie. Deze tussentijdse overzichten kunt u ook aan uw accountant verstrekken zodat hij of zij op basis hiervan eventueel de jaarrekening opmaakt.

De grootste voordelen op een rijtje:

  • Programma is 24 uur per dag beschikbaar;
  • Back-up wordt automatisch verricht;
  • Altijd actuele overzichten beschikbaar voor bestuurs- en beslisfunctie;
  • Deskundige helpdesk aanwezig;
  • Geen kosten voor aanschaf, onderhoud, en back-up duur pakket;
  • Boekhouden op maat.

Extra mogelijkheden

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor Net-Account om u een aantal aanvullende diensten aan te bieden tegen een aantrekkelijk tarief. Doordat de administratieve gegevens namelijk al aanwezig zijn en niet dienen te worden omgezet of bewerkt voor gebruik kunnen wij op een zeer efficiënte wijze te werk gaan. Deze diensten zijn:

  • Het voorbereiden van de aangiften omzet-, inkomsten- en vennootschapsbelasting;
  • Het samenstellen van de jaarrekening;
  • Het adviseren in financiële en fiscale zaken en andere bedrijfsaangelegenheden.