Bedrijfsprofiel

Wie zijn wij? 

Net-Account is een jonge en snel groeiende organisatie die zich vooral inzet op het gebied van dienstverlening voor het MKB. Opgericht om te voorzien in de vraag vanuit de markt naar betere informatievoorziening en beperking van de kosten.

Wij willen u, door middel van het aanbieden van een totaal pakket, zoveel mogelijk ontzorgen. Deskundige en vertrouwelijke advisering en een up to date administratie, alles in één. Dit pakket vormt de basis voor een optimalisatie van uw bedrijfsvoering.

Bij veel ondernemingen in het MKB leggen de kosten die verbonden zijn met het voeren van een administratie met een duur boekhoudpakket en de diensten van een accountant een groot beslag op de financiële middelen. Vaak worden de mogelijkheden van een pakket echter maar voor een gedeelte benut. Net-Account speelt hier op in door u een pakket aan te bieden via internet waarmee u zelf bepaalt van welke diensten u gebruik maakt en tegen welke prijs.

Meestal ontvangen ondernemingen na afloop van een boekjaar de rapportage van de accountant, maar tussentijds vindt er geen enkele verslaggeving of overleg met de accountant. Net-Account brengt hier verandering in doordat uw administratie up tot date is om uw beslis- en bestuursfunctie op te baseren. Daarnaast ontvangt de organisatie maandelijks een rapport met daarin de belangrijke financiële gegevens. U bent daardoor in staat beter in te spelen op belangrijke ontwikkelingen in uw onderneming en de omgeving.

Wat vinden wij?

Bij Net-Account zijn wij van mening dat:

  • Uw administratie eenvoudig en inzichtelijk dient te zijn
  • U te allen tijde dient te kunnen beschikken over tussentijdse rapporten met actuele cijfers
  • U niet meer belasting betaalt dan noodzakelijk is
  • Het totale kostenplaatje gunstiger is dan uw huidige
  • U zelf bepaalt van welke diensten u gebruik maakt en op die manier uw kosten kunt beïnvloeden

Wij hebben deskundige adviseurs in huis om u te adviseren over financiële en fiscale zaken! Ook wanneer het andere bedrijfsaangelegenheden betreft, kunnen wij u van dienst zijn.